Polecane
Cztery Garbusowe dni! (2018-07-09 19:44)
Skradli show w EXPO KRAKÓW (2018-05-20 19:42)
Ta wyjątkowa noc! (2018-05-17 10:51)
Uwaga!Sobotnia zmiana! (2018-04-06 08:48)

Burza w szklance wody

30 marca 2017
Zdjęcie: [NOWA HUTA]

Program „Nowa Huta dziś” mógł i może nadal być realizowany. Wojewoda dopuścił do jego funkcjonowania, co oznacza, że radni mogą przystępować do uruchamiania przetargów na realizację inwestycji w Nowej Hucie – zaznacza dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Mirosław Chrapusta, komentując doniesienia medialne dotyczące stanowiska Wojewody Małopolskiego w sprawie uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXIV/1412/17 z 15 lutego 2017 r., przyjmującej program „Nowa Huta dziś”.

Jak podkreślił podczas dzisiejszego spotkania z dziennikarzami dyrektor Mirosław Chrapusta, Wojewoda Małopolski zgłosił zastrzeżenia jedynie do kwestii formalnych, które w żaden sposób nie wpływają na realizację programu. Ten może już zostać wprowadzony w życie, a zarezerwowane w budżecie miasta środki mogą zostać przeznaczone na tak potrzebne w Nowej Hucie inwestycyjne.

W swoim rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewoda Małopolski zakwestionował to, że w przedmiotowej uchwale programowi „Nowa Huta dziś” nadano rangę prawa miejscowego. Ten zaś takiej rangi nie ma i nie może mieć ze swej istoty. Nie dotyczy on bowiem m.in. praw i obowiązków obywateli, a przedstawia program działań inwestycyjnych. Jest to zatem wyłącznie kwestia formalno-techniczna, przekładająca się tylko na publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Taki charakter ma też drugi zapis podważony przez Wojewodę, dotyczący kompetencji Przewodniczącego Rady Miasta w zakresie zwoływania spotkań konsultacyjnych (kompetencje przewodniczącego odnoszą się zwoływania sesji rady). Także ta kwestia w żaden sposób nie wiąże się z wdrożeniem programu.

Zastrzeżenia Wojewody budziły też terminy wskazane w uchwale. Jeżeli Rada Miasta podejmuje uchwałę 15 lutego 2017 roku, to Prezydent Miasta Krakowa nie może zrealizować określonego w uchwale zadania do 15 lutego… Jest to również błąd techniczno-matematyczny.

Jak zaznacza dyrektor Mirosław Chrapusta, Wojewoda dostrzegł w uchwale także takie – budzące zastrzeżenia – zapisy jak to, że program przyjmowany był w tzw. trybie nagłym. Ten zaś zarezerwowany jest do sytuacji nadzwyczajnych. Uruchomienie remontów w Nowej Hucie takiego trybu nie wymaga.

Wojewoda zastosował wobec uchwały tzw. zasadę proporcjonalności – minimalne, najmniej dotkliwe środki prawne. Zastrzeżenia dotyczą – co należy jeszcze raz podkreślić – wyłącznie kwestii formalnych.

-Program jest dla mieszkańców Nowej Huty bardzo potrzebny i powinien zostać wdrożony. Mam nadzieję, że zostanie on jak najszybciej uruchomiony, zaś Rada Miasta w przyszłości uniknie uchybień formalnych, które wskazałem w swoim rozstrzygnięciu nadzorczym, a które w żaden sposób nie wpływają na funkcjonowanie programu. Niepokoje w tej kwestii są tylko burzą w szklance wody – przekazał wojewoda Józef Pilch.

 

 

Redaktor portalu Krakowblizej.pl