Polecane
Cztery Garbusowe dni! (2018-07-09 19:44)
Skradli show w EXPO KRAKÓW (2018-05-20 19:42)
Ta wyjątkowa noc! (2018-05-17 10:51)
Uwaga!Sobotnia zmiana! (2018-04-06 08:48)

Kraków walczy o czyste powietrze

14 kwietnia 2017
Zdjęcie: Kraków Bliżej

Funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Krakowa przeprowadzili w marcu 492 kontrole spalania odpadów w piecach grzewczych. Ujawnili 81 nieprawidłowości, nałożyli 45 mandatów karnych na kwotę 5 350 złotych, przygotowali 2 notatki pod wniosek o ukaranie do sądu, pouczyli 34 osoby, pobrali 3 próbki popiołu i przekazali je do analizy chemicznej.

W obecnym sezonie grzewczym zadanie realizuje 125 strażników posiadających upoważnianie do kontroli wydane na podstawie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska. Podstawowy zespół kontrolny stanowią strażnicy Referatu Kontroli Odpadów oraz strażnicy Sekcji Ekologicznych w liczbie 27 osób.

Kontrole palenisk w nieruchomościach prywatnych mogą być prowadzone od 6 do 22, a na terenach, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza przez całą dobę. Według obowiązujących przepisów osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli paleniska popełnia przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. W sytuacji, gdy właściciel posesji odmawia wpuszczenia funkcjonariuszy, na miejsce wzywana jest policja.

Prośby o interwencje należy kierować na numer alarmowy 986.

Redaktor portalu Krakowblizej.pl